Duodecim logo

Jäsenyyshakemus

Tällä lomakkeella voit hakea Duodecimin jäsenyyttä. Kerätyt tiedot tallennetaan jäsenrekisteriin ja niitä käytetään jäsenasioiden hoitamiseen.

Lääkärintutkinnon ulkomailla suorittaneen tulee liittää hakemukseen kopio tutkintotodistuksesta tai todistus oikeudesta toimia lääkärinä Suomessa.

 

Henkilötunnus on tärkeä tieto rekisteröidyn yksilöimisessä. Henkilötunnuksen loppuosa mahdollistaa sähköisen äänestämisen Duodecimin valtuuskunnan vaaleissa.
Huom! Mikäli olet suorittanut lääkärin tutkinnon muualla kuin Suomessa, liitä jäsenhakemukseen kopio ulkomailta suoritetusta lääkärintutkinnosta tai kopio todistuksesta, josta ilmenee oikeus toimia lääkärinä Suomessa. Muistithan ilmoittaa kansalaisuuden, jos muu kuin Suomen.
 
Lisää liitteeksi eläkepäätös sivun alareunassa mikäli olet alle 68 vuotias
 
Osoitetietojani saa luovuttaa tahoille, joiden toiminta vastaa Duodecim-seuran toiminnan tarkoitusperiä. Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.

 
 
Voit valita lisättävän liitteen "Valitse tiedosto" -painikkeella (voi olla myös "Selaa/Browse/Choose file"). Tämän jälkeen valitse "Lisää liite", jotta liitetiedosto tallentuu hakemukseen.
Sallitut tiedostomuodot ovat pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, msg, eml ja .
 
Painathan "Lisää liite" valittuasi liitteen, että liite tallentuu.

© 2023 - Duodecim